Rozpuszczalnik czarnego prochu ROBLA

25.00

1 w magazynie

Opis

Usuwa resztki czarnego prochu, jak np. sadza, sole nieorganiczne, i resztki procesów spalania zawierające kwasy.

Idealny do pielęgnacji broni ładowanej od przodu, straszaków, broni sygnałowej i dział do fajerwerków.

 

Niebezpieczeństwo: COCO DIMETHYLAMINE OXIDE. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/pojemnik należy skierować do recyklingu.

 

 

Pojemność: 100 ml